Currently browsing category

Nepal

ดินแดนที่ร่ำรวยด้วยอารยธรรมโบราณ ภายใต้อ้อมกอดแห่งเทือกเขาหิมาลัย

Poon Hill Trek and Kathmandu #4 Swayambhunath

อาการเมื่อยล้าสะสมจากวันวานทำให้เช้าวันใหม่นี้รู้สึกเนือยๆชอบกล แต่หลังจากพยายามฝืนตัวเองให้ลุกจากเตียง กิจกรรมแรกก็คือการมองออกไปนอกหน้าต่างเช่นเดิม

Poon Hill Trek and Kathmandu #2 Pokhara

วันที่ 2 วันแห่งการเดินทาง วันนี้เราตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อเตรียมตัวไปขึ้นรถโดยสารที่ซื้อตั๋วไว้ คำถามในใจผุดขึ้นมาทันทีว่าเรามาเที่ยวซะเปล่า กลับต้องตื่นเช้ากว่าวันทำงานเสียอีก

Poon Hill Trek and Kathmandu #1 The Beginning

เพียงเครื่องบินของสายการบินไทยแตะพื้นรันเวย์ของสนามบินนานาชาติเมืองกาฐมาณฑุ ความรู้สึกตื่นเต้นของการเดินทางก็พลันเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง

Poon Hill Trek and Kathmandu #3 Destination

วันที่ 4 จุดหมายอยู่ไม่ไกล ตั้งแต่มาถึงเนปาล กิจวัตรประจำวันของผมในยามตื่นนอน คือมองออกไปนอกหน้าต่างเพื่อดูว่าจะเห็นทิวทัศน์อะไรบ้าง